JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška

Informacija-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-Izmjena-i-dopuna-Urbanističkog-plana-uređenja-Panonski-zeleni-industrijski-park-ova-Gradiška-1

pdf

0.obrazloženje

Size: 345.16 KB
Hits: 94
Date added: 12-08-2020
pdf

0.odredbe

Size: 484.77 KB
Hits: 88
Date added: 12-08-2020
pdf

0.sažetak

Size: 197.32 KB
Hits: 90
Date added: 12-08-2020
pdf

0.zahtjevi+odgovori

Size: 268.16 KB
Hits: 93
Date added: 12-08-2020
pdf

1.korištenje i namjena površina

Size: 3.78 MB
Hits: 109
Date added: 12-08-2020
pdf

2.a.promet i telekomunikacije

Size: 4.10 MB
Hits: 101
Date added: 12-08-2020
pdf

2.b.elektroenergetika i plinoopskrba

Size: 3.82 MB
Hits: 111
Date added: 12-08-2020
pdf

4.način i uvjeti gradnje

Size: 3.86 MB
Hits: 113
Date added: 12-08-2020