JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška

Informacija-o-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-III.-Izmjena-i-dopuna-Generalnog-urbanističkog-plana-Grada-Nova-Gradiška-1