Javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zona malog gospodarstva i o Prijedlogu 1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zona malog gospodarstva II – Nova Gradiška

informacija o javnoj raspravi