IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA I JAVNIH POVRŠINA U GRADU NOVA GRADIŠKA

Izvješće o savjetovanju s javnošću