IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA NOVE GRADIŠKE

Sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14.),  Odbor za izbor i  imenovanja nakon zaprimanja kandidatura, obavio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, izradio  Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura koji se daje u prilogu.

Izvješće odbora za izbor i imenovanja – Savjet mladih 2022

popis kandidatura

 

odluka o izboru Savjeta mladih