IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak

Izvješće o provedenom savjetovanju - prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišenjg poreza na dohodak