Izvješće o provedenom javnom savjetovanju u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju - 1. izmjene i dopune Odluke o kom.dop.AŠ