Izgradnjom reciklažnog dvorišta gradi se svijest o brizi za okoliš

reciklažno-dvorište2