Izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – 16.05.2021. godine

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

KM_226_00118 od 26.4.2021.-1

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA
GRADA NOVE GRADIŠKE

zbirna lista gradonacelnik

 

PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE

zbirna lista vijece

 

obavijest izborna šutnja-1

REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA NOVE GRADIŠKE
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

scan konačni gradonačelnik-1

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE
PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. GODINE

scan konačni gradsko vijeće-1