Grad Nova Gradiška turistička destinacija

Nakon prošlogodišnje obnove gradskog parka te svečanog otvorenja kipa Svetog Ivana Pavla II. Grad Nova Gradiška povećala je svoju turističku ponudu. Naime, ovih dana posjećuju na školske eksurzije iz susjednih gradova, a uspemene na boravak u našem gradu zabilježili su fotografijom kraj kipa Svetog Ivana Pavla II.