Festival kave i slavonskih kolača

Od 11. kolovoza u svakom ugostiteljskom objektu posluživat će se kava iz uobičajnog asortimana objekta, uz dodavanje jedne kave koji su osmislili sami ugostitelji , a nosi ime znamenite osobe iz novogradiškog kraja. O svakoj osobi možete pročitati na podlošku ispod kave te će se uz svaku kavu poslužiti i slavonski kolač. Neke od kava sa imenom znamenitih osoba su: kava Kramarić, kava dr. Tomić, kava Karlo Dieneš, kava Marija Terezija, kava Josip Pintarić – Puco.

Dođite i uživajte u festivalu!