DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede

DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

 

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, 
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici 
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev 
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u 
zahtjevu navesti:
– katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
– OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom 
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, 
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje 
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne 
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za 
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno 
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/dopuna-upute/