Dječje igralište Kovačevac

Grad Nova Gradiška nositelj je projekta „Dječje igralište Kovačevac“. Projekt se provodi putem Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalne razvojne strategije LAG-a „Zapadna Slavonija“,  podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije“. Za provedbu projekta su odobrena sredstva u iznosu od 138.700,00 kn. Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta u prigradskim ruralnim sredinama u administrativnom sastavu Grada Nove Gradiške unaprjeđenjem javne infrastrukture namijenjene provođenju slobodnog vremena djece i obitelji. Specifični cilj projekta je izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Kovačevac.