Centar za posjetitelje – Vrata Slavonije

Počeli su Dani hrvatskog turizma, u našoj Slavoniji. Naš grad se predstavio na salašu Savus .Također je u okviru Dana hrvatskog turizma, u gradu Iloku , gradonačelnik Vinko Grgić potpisao još jedan ugovor o sufinanciranju. Radi se o turističkom projektu , nastalom u suradnji Grada i Turističke zajednice , Centar za posjetitelje ” Vrata Slavonije”, za koji je odobrena potpora od 400.000,00 kn iz Fonda za razvoj turizma, u prvoj fazi. Na svečanom potpisivanju uz gradonačelnika bile su zamjenica gradonačelnika Ivana Trupina i direktorica Tz Nova Gradiška Dinka Matijević. 
Predmet ulaganja prijavljenog projekta je adaptacija i multimedijalno opremanje zgrade „Starog zatvora“ u Novoj Gradiški. 
„Stari zatvor“ zasigurno je uz Crkvu Sv. Terezije prepoznatljiv simbol Grada Nove Gradiške te za grad ima veliku kulturno-povijesnu vrijednost. Bez obzira na dosadašnja ulaganja, ˝Stari zatvor˝ još uvijek je nedovoljno iskorišten resurs. Vodeći računa o očuvanju kulturne baštine kroz projekt će se osigurati dodatni sadržaji radi valorizacije i razvoja lokacije. 

 POVIJESNA ATRAKCIJA-STARI ZATVOR

U preustroju Slavonske krajine godine 1748. utemeljeno je novo zapovjedno mjesto Gradiške krajiške pješadijske pukovnije br. 8. i nazvano Friedrichsdorf, a 1750. godine preimenovano je u Novu Gradišku.
Grad Nova Gradiška je nastao planski, odlikuje ga njezin ortogonalni raster blokova i ulica koje se sijeku pod pravim kutom s glavnim pravokutnim trgom oko kojeg se podižu javne građevine i crkve. Razvoj Nove Gradiške odvijao se brzo. Krajem 18. i tijekom 19. stoljeća formirala su se tri sloja stanovništva. Njihov socijalni status bio je određen kroz prostorni raspored u gradu. Carski činovnici i časnici živjeli su u masivnim zidanim kućama na prostoru današnjeg najužeg centra grada; obrtnici i trgovci u planski izgrađenih prvotnih devet ulica, a seljaci na periferiji naselja u kućama građenim na tradicijski način.
Povijesni izvori o izgradnji današnjeg grada Nove Gradiške sastoje se od dokumentarne građe, kartografskih i grafičkih prikaza, i sl. Za sada među najstarijim podatcima o izgledu grada Nove Gradiške je veduta.  Veduta Nove Gradiške prikazuje i zgradu Kotarskog suda, iza kojeg je smješten stari zatvor.

Prve spoznaje o prostornoj organizaciji potječu iz topografskih karata koje su uglavnom rađene za vojne svrhe. Iz toga razdoblja priložen je precrt karte iz 1780. Na toj karti iz 1780. prikazana je zgrada Krajiškog pukovnijskog suda s nekim gradnjama u dvorišnom dijelu za koje možemo pretpostaviti da su početci gradnje „staroga suda“. Stoga možemo okvirno gradnju „staroga suda“ vezati uz kraj 18. i prvu polovicu 19.st.
Adaptacija zgrade Starog zatvora vršit će se u cilju njenog korištenja kao zgrade u koju bi se smjestio Centar za posjetitelje-„Vrata Slavonije“.  Zatvor je potrebno „oživjeti“ i pretvoriti u turističku atrakciju.
TURISTIČKA ATRAKCIJA-Stari zatvor kao kulturna, mistična turistička atrakcija

Obnovio bi se u skladu s konzervatorskom studijom te zadržao svoj izvorni oblik. Na temelju povijesnih činjenica u zatvor bi se smjestili zatvorenici- duhovi (hologrami) koji bi pričali svoju priču od zločina, suđenja i izdržavanje kazne.
Sadržaji centra
1.Ulazni desk-  južno dvorište- ulazi se  u unutrašnjost zatvora koji ima predprostor, na koji se nastavlja dugački hodnik
– posjetitelje dočekuju zatvorski stražari. Replike starih krajiških uniformi.
– dobrodošlica posjetiteljima
– prodaja ulaznica-ulaznica bi bila osmišljena kao propusnica za kretanje po zatvoru
– uz ulaznicu/ propusnicu svaki posjetitelj dobije kartu zatvora i upute za sudjelovanje u igri „Bijeg iz zatvora“

2. Informacijski i edukacijski prostor-prostor hodnika koji ima izlaz s druge strane (sjeverno dvorište), koje je uređeno.
– info paneli na zidu koji sadrži sve turističke informacije i ponudu cijele Slavonije- Vrata Slavonije,  te presjek povijesti Nove Gradiške od osnutka grada do danas s zanimljivim činjenicama, pričama i legendama ljudi, te znamenitim osobama iz novogradiške povijesti

 3. Suvenirnica i kušaonica-smještena u prostoru do kojeg se može doći s ulaznog deska, a povezana je i sprostorom hodnika i ćelija, te iz sjevernog zatvorskog dvorišta.
Grad Nova Gradiška već ima suvenirnicu „Slavonski dućan“.Jedan izdvojeni pogon smjestio bi se u novi centar za posjetitelje.
U suvenirnici se prodaju  domaći, slavonski proizvodi i suveniri, koji su nastali u kućnim radinostima slavonskog kraja. Suvenirnica ima i gastronomski ponudu te bi se u kušaonici svi proizvodi mogli i kušati. 

4. Zatvorske ćelije- prostor šest zatvorskih ćelija samica. 
Prostor koji će biti dostupan za razgledavanje, a ujedno i za posjetitelje koji žele sudjelovati u igri „BIJEG IZ ZATVORA“
Ćelije će se adaptirati u izvornom obliku i opremiti predmetima koji su nekada bili u zatvoru (krevet, klupa, polica, noćna posuda…)

5. Zatvorsko dvorište sjeverno zatvorsko dvorište

Ljetna pozornica( dvorište Starog zatvora) .U ovom prostoru će biti postavljena terasa za ugostiteljske sadržaje. Prostor ima i pozornicu sa displayom na kojoj se može organizirati prigodan program, living history. Također će se organizirati degustacije vina, rakija i ostale gastronomske ponude Slavonije.

6 . Sanitarni čvorovi
Unutar zgrade ”starog zatvora” dostupna je sanitarna jedinica prilagođena osobama smanjene pokretljivosti

U prezentaciji i interpretaciji   koristiti će se najnovije ICT tehnologije.
I posteri u informativnom i edukacijskom prostoru na kojima će se prikazivati povijest Nove Gradiške od osnutka do suvremenog doba sa zanimljivim činjenicama, pričama i legendama iz života novogradiščana te znamenitim osoboma.
U ćelijama će se pojavljivati hologrami-duhovi zatvorenika koji će pričati svoju priču.Sve navedeno pratit će sofisticirani smart audio sustav, koji će upotpuniti prezentaciju i interpretaciju turističkog doživljaja (glazba, zvukovi…)
Centar će imati ulogu mjesta javne, prezentacijske i edukacijske namjene, s funkcijom praćenja turističkih podataka, upravljanja atrakcijama, sadržajima i aktivnostima na lokalnoj razini te će postati ključna informacijsko-polazišna točka za sve turiste regije Slavonija.
Prostor nekadašnjeg zatvora biti će pretvoren u središnje mjesto susreta  tradicionalnog i suvremenog, kulture i turizma, stanovnika grada i turista, objekt koji će zasigurno promijeniti i odnos građana prema prostorima bivšeg zatvora u kojima je smješten. Ovakav objekt jamstvo je turističkog, ali i gospodarskog rasta i razvoja.
Povećanjem broja posjetitelja i turista povećati će se i turistička potrošnja koja će utjecati na rast direktnog i indirektnog zapošljavanja, rast poduzetničke aktivnosti (ugostitelji, hotelijeri, iznajmljivači smještaja, proizvođači hrane, pića i suvenira), aktiviranje neprivrednih resursa, te u konačnici osnaživanje regionalnog razvoja.