Baza projektnih ideja

Grad Nova Gradiška jedan je od osam gradova koji su potencijalni kandidati za proširenje Programa
integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova koji provodi Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Ministarstvo
rada i mirovinskog sustava u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Svrha
ovog Programa je pomoću EU sredstava potaknuti fizički, gospodarski i socijalni oporavak odabranih
područja za što su ukupno osigurana financijska sredstva u iznosu od 120 milijuna eura.

Trenutno u Programu sudjeluju gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin. Petrinja i Vukovar, dok je Nova
Gradiška jedan od potencijalnih kandidata za proširenje programa. Uključenjem Nove Gradiške u Programa
integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova, Grad bi na raspolaganje dobio
značajna financijska sredstva za kreiranje te poboljšanje postojeće društvene i ekonomske infrastrukture, kao
i za stvaranje društvenih, obrazovnih i ekonomskih usluga.

Kako bi se dokazala spremnost i potreba grada Nove Gradiške za priključenje ovom Programu, nužno je
kreirati bazu projektnih ideja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, neovisno o fazi pripremljenosti pojedinih
projekata. Molimo Vas da svoje projektne ideje upišete u tablicu koja se nalazi u prilogu te na taj način
doprinesete u pripremi dokumentacije koja je preduvjet sudjelovanja u Programu.

Svoje projektne ideje popunjene na zadanom obrascu, molimo Vas da ispunite do 04. lipnja 2018.:

https://goo.gl/forms/2zwcLoL6jQZvYhPB2