Stručno osposobljavanje – Javni poziv

          
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Povjerenstvo za provedbu postupka Stručnog osposobljavanja

KLASA:112-07/18-01/01
URBROJ: 2178/15-05-02/-1 18-4
Nova Gradiška,2.10.2018.

Popis prijavljenih kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva   za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u upravnim tijelima Grada Nova Gradiška- Ured za gradsku samoupravu  ( Gradska  služba) viši stručni suradnik  za socio-ekonomski razvoj- 1  polaznik- magistar struke  ili stručni specijalist organizacije i menagmenta  ili magistar struke ekonomije- ODRŽAVANJE INTERVJUA

 Povjerenstvo za provedbu postupka stručnog osposobljavanja utvrdilo  je da je  u otvorenom roku za prijam prijava  na Javni poziv  primljena samo jedna prijava i to  prijava  kandidata

  • Marija Zebić , Nova Gradiška, Ive Andrića 7

Prijava navedene kandidatkinje ispunjava formalne pretpostavke (uvjete).

Strukturirani intervju kandidata održati će se  dana 9.10. 2018. u prostorijama Gradske uprave Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1 (Mala vijećnica, soba 54), s početkom u 10,00 sati.

 

PREDSJEDNIK  I ČLANOVI POVJERENSTVA
Mate Križić, dipl. iur.,predsjednik povjerenstva
        Goran Tomljanović, dipl. iur., član
             Vera Jurić,spec.admin. publ.