9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

 

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/11
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 29. svibnja 2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-


PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                        saziv 9. sjednice za dan 6. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

9. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 6. lipnja 2018. (srijeda) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

P o č e t a k    u   10,00    s a t i.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

  

1. Aktualni sat,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2017.,
3. Izvješće o radu za 2017. godinu:
a) Gradskog muzeja Nova Gradiška,
b) Gradske knjižnice Nova Gradiška,
c) Pučkog otvorenog učilišta «Matija Antun Relković» Nova Gradiška,
d) Turističke zajednice grada Nove Gradiške,
e) Saveza sportova grada Nove Gradiške,
f) Zajednice tehničke kulture grada Nove Gradiške,
g) Gradskog društva Crvenog križa Nove Gradiške,
h) Vatrogasne zajednice Grada Nove Gradiške,
i) Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška,
4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
5. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Novu Gradišku.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Ljepša Rakas-Vujčić, dr. med.


9. sjednica gradskog vijeća

pdf

POZIV za sjednicu GV

Size: 139.77 KB
Hits: 608
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 1 - aktualni sat

Size: 423.24 KB
Hits: 634
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 2

Size: 2.34 MB
Hits: 803
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3a

Size: 2.95 MB
Hits: 564
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3b

Size: 6.00 MB
Hits: 551
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3c

Size: 4.31 MB
Hits: 625
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3d

Size: 11.01 MB
Hits: 949
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3e

Size: 1.55 MB
Hits: 604
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3f

Size: 1.58 MB
Hits: 554
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3g

Size: 1.48 MB
Hits: 562
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3h

Size: 1.66 MB
Hits: 534
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 3i

Size: 3.86 MB
Hits: 535
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 4

Size: 1.56 MB
Hits: 772
Date added: 30-05-2018
pdf

Točka 5

Size: 6.67 MB
Hits: 849
Date added: 30-05-2018