7. Sjednica gradskog vijeća

POZIV


1. Aktualni sat

2. Nacrt proračuna Grada Nove Gradiške za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019 – I čitanje,

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška za 2015.,

4. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Gradiška za 2015.,

5. Izvješće o radu i utrošenim financijskim sredstvima Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška doznačenim od Grada Nove Gradiške za prvo polugodište 2016.,

6. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Nove Gradiške,

7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015.,

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška.