5. Sjednica gradskog vijeća

AUDIO ZAPIS 1. DIO

AUDIO ZAPIS 2. DIO

AUDIO ZAPIS 3. DIO


POZIV I DNEVNI RED


1. Aktualni sat,

2. Izvješće o poslovanju tvrtke Slavča d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška za 2015.,

3. Izvješće o radu tvrtke EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška za 2015,

4. Izvješće o poslovanju tvrtke Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška za 2015.,

5. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška za pedagošku godinu 2015./2016. i Financijsko izvješće za 2015. ,

6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa rada i financijskog plan Turističke zajednice grada Nove Gradiške za 2015.,

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Nova Gradiška za 2015.,

8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Nova Gradiška za 2015.,

9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Matija Antun Relković Nova Gradiška za 2015.,

10. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja Centar V,

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja grada Nove Gradiške za razdoblje 2015. -2025.,

12. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Matija Antun Relković.