4. Sjednica gradskog vijeća – zvučni zapis

ZVUČNI ZAPIS 1. DIO

ZVUČNI ZAPIS 2. DIO


dnevni_red


1. Aktualni sat

 

2. Utvrđivanje Prijedloga rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške

 

3. Prijedlog rješenja o izboru jednog člana u stalnim radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške:

           a) Mandatno povjerenstvo

           b) Odbor za izbor i imenovanja

           c) Odbora za Statut i Poslovnik

           d) Odbora za mjesnu samoupravu

           e) Odbora za javna priznanja i nagrade

 

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2016.

 

5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.za razvoj i ulaganje za 2015.

 

6. Prijedlog Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška

 

7. Prijedlog Odluke o odobrenju za sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela Slavči d.o.o. i poslovnih udjela Regionalnom vodovodu Davor – Nova Gradiška

 

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama

 

9. Analiza stanja sustava civilne zaštite grada Nove Gradiške

 

10. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.

 

11. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite grada Nova Gradiška za razdoblje 2016.-2018.