4. sastanak projektnih partnera projekta “Upotreba biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora održive i efikasne energije za samostalne komplekse društvene namjene – BIOSOL”

OBJAVA - 4. PMT meeting