3. Sjednica gradskog vijeća – zvučni zapis

ZVUČNI ZAPIS 1.DIO

ZVUČNI ZAPIS 2. DIO


poziv_3_sjednica_2016

Točka 1. Aktualni Sat

 

Točka 2. Prijedlog Proračuna Grada Nove Gradiške za 2016. godinu s projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2016. godinu

 

Točka 3. Prijedlozi programa za 2016. godinu:

a) održavanja komunalne infrastrukture,

b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

c) osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja,

d) poticanja razvoja turizma,

e) razvoja civilnog društva,

f) razvoja športa,

g) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

h) javnih potreba u području socijalne skrbi,

i) dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi,

j) predškolskog odgoja i obrazovanja,

k) promicanja kulture,

l) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe,

m) mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije,

n) utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednoga zemljišta,

Točka 4. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete za 2016.,

Točka 5. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć obiteljima sa šest i više djece za 2016.,

Točka 6. Prijedlog Odluke o pravu na novčanu pomoć umirovljenicima za 2016.,