Sjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška  i  Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška

Članovi radnih tijela Gradonačelnika,  Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška  i  Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška,  održali su  31. siječnja 2024. prvu ovogodišnju radnu sjednicu.

Na dnevnom redu sjednice bila su  izvješća o radu za 2023. godinu,  koje su pripremili predsjednici radnih tijela  mr. Ljiljana Lukačević, spec. kliničke psihologije i Marko Ćosić, mag.cin. Tijekom prošle godine u okviru  lokalnog preventivnog programa organizirana je u našem gradu izložba učeničkih plakata povodom  Svjetskog dana nepušenja, tribina  „Međuresorna suradnja kao ključ za uspješnu borbu protiv ovisnosti” povodom  Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama,  stručni skup „Prevencija vršnjačkog nasilja u funkciji prevencije ovisnosti i skrbi o mentalnom zdravlju djece i mladih“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom te 35 aktivnosti u  Mjesecu  borbe protiv ovisnosti  (sajam izvannastavnih aktivnosti, edukacije, radionice, debate, kvizovi, koncert, predstava, forum kazalište, izložbe, sportske igre i dr.).

Suradnici Koordinacijskom tijelu za prevenciju ovisnosti i  Vijeću za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška u provedbi preventivnog programa  bile su gradske osnovne škole „Mato Lovrak“  i Ljudevita Gaja, Elektrotehnička i ekonomska škola, Gimnazija, Industrijsko-obrtnička škola, Policijska postaja Nova Gradiška, Dom kulture Nova Gradiška, Gradsko društvo Crvenog križa, Udruga „Pozitiva“, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo BPŽ i  Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije.

U sklopu suradnje s osječkom Udrugom za borbu protiv ovisnosti “NE-ovisnost”, članovi radnih tijela Gradonačelnika posjetili su Terapijsku zajednicu za rehabilitaciju ovisnika u Vrbici kod Đakova, a  odazvali su se i  pozivu na  svečano obilježavanje 20. godišnjice Udruge „NE-ovisnost“  u Osijeku.

U nastavku sjednice usvojeni su  Programi rada  Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška  i  Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za tekuću  godinu, sukladno financijskim sredstvima osiguranima u Proračunu Grada Nova Gradiška za 2024. godinu za Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva – Aktivnost Prevencija kriminaliteta i ovisnosti.

Lokalni preventivni program usklađen je s  Nacionalnom strategijom djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine i  važećim aktima strateškog planiranja prevencije kriminaliteta na nacionalnoj razini.

PRILOG:

Izvješće o radu Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2023.g.

Izvješće o radu Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2023. g.

 

Izvješće o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za 2023.g.

Izvješće o radu Vijeća za prevenaciju kriminaliteta za 2023

Program rada Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2024.g.

Plan rada Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška za 2024.g.

Program rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška za 2024.g.

PROGRAM RADA I PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA 2024