17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021- 05/1- 19 – 01/18
URBROJ: 2178/15-01-01-19-1
Nova Gradiška, 30. kolovoza 2019. 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

 

 PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške, saziv 17. sjednice za dan 5. rujna 2019.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

17. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 5. rujna 2019. (četvrtak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 P o č e t a k    u  10,00   s a t i.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

1. Aktualni sat,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nova Gradiška za 2019.,
3. Prijedlog III izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2019.,
4. Prijedlozi izmjena i dopuna programa na području grada Nove Gradiške za 2019.:

a) građenja komunalne infrastrukture,
b) poticanja razvoja turizma,
c) razvoja civilnog društva,
d) razvoja sporta Grada Nove Gradiške,
e) javnih potreba u području socijalne skrbi,
f) javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
g) predškolskog odgoja i obrazovanja,

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Nove Gradiške za 2019.,
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na davanje jamstva te izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja,
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini u vlasništvu Grada Nova Gradiška,
8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Urije,
9. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar III,
10. Prijedlog oduke o komunalnom redu na području grada Nove Gradiške,
11. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Nove Gradiške,
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
13. Prijedlog Odluke o:

a) poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Novu Gradišku,
b) donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Novu Gradišku,

14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Grada Nove Gradiške za 2018.

 

Molimo da se odazovete ovom pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon 366 091.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
              Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.

 


pdf

Poziv i dnevni red

Size: 405.43 KB
Hits: 607
Date added: 30-08-2019
pdf

Amandman i Pitanja za sjednice GV

Size: 33.13 KB
Hits: 561
Date added: 30-08-2019
pdf

1. Aktualni sat

Size: 56.72 KB
Hits: 575
Date added: 30-08-2019
pdf

2. točka

Size: 17.51 MB
Hits: 1045
Date added: 30-08-2019
pdf

3. točka

Size: 11.56 MB
Hits: 1008
Date added: 30-08-2019
pdf

4a. točka

Size: 867.39 KB
Hits: 771
Date added: 30-08-2019
pdf

4b. točka

Size: 279.00 KB
Hits: 664
Date added: 30-08-2019
pdf

4c. točka

Size: 441.17 KB
Hits: 743
Date added: 30-08-2019
pdf

4d. točka

Size: 565.87 KB
Hits: 683
Date added: 30-08-2019
pdf

4e. točka

Size: 404.44 KB
Hits: 745
Date added: 30-08-2019
pdf

4f točka.

Size: 252.37 KB
Hits: 702
Date added: 30-08-2019
pdf

4g. točka

Size: 240.71 KB
Hits: 707
Date added: 30-08-2019
pdf

5. točka

Size: 1.21 MB
Hits: 774
Date added: 30-08-2019
pdf

6. točka

Size: 735.71 KB
Hits: 815
Date added: 30-08-2019
pdf

7. točka

Size: 887.16 KB
Hits: 849
Date added: 30-08-2019
pdf

8. točka

Size: 2.84 MB
Hits: 830
Date added: 30-08-2019
pdf

9. točka

Size: 3.00 MB
Hits: 803
Date added: 30-08-2019
pdf

10. točka

Size: 3.86 MB
Hits: 816
Date added: 30-08-2019
pdf

11. točka

Size: 640.91 KB
Hits: 733
Date added: 30-08-2019
pdf

12. točka

Size: 1.35 MB
Hits: 854
Date added: 30-08-2019
pdf

13a. točka

Size: 4.69 MB
Hits: 814
Date added: 30-08-2019
pdf

13b. točka

Size: 5.95 MB
Hits: 868
Date added: 30-08-2019
pdf

14. točka

Size: 12.05 MB
Hits: 1219
Date added: 30-08-2019
pdf

Zapisnik sa 16. sjednice od 11.06.2019

Size: 286.03 KB
Hits: 658
Date added: 30-08-2019