16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021- 05/1- 19 – 01/17
URBROJ: 2178/15-01-01-19-1
Nova Gradiška, 6. lipnja 2019.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

 

PREDMET: Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške, saziv 16. sjednice za dan 11. lipnja 2019.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

16. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 11. lipnja 2019. (utorak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

P o č e t a k u 12,00 s a t i.

 

Za sjednicu predlažem

D N E V N I   R E D

1. Aktualni sat,
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Nove Gradiške za 2018.,
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2018.,
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2018. godinu,
5. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2019.,
6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu:
a) Gradskog muzeja Nova Gradiška,
b) Gradske knjižnice Nova Gradiška,
c) Pučkog otvorenog učilišta “Matija Antun Relković” Nova Gradiška,
d) Turističke zajednice grada Nove Gradiške,
e) Saveza sportova Nova Gradiška za 2018. godinu,
f) Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška,
g) Vatrogasne zajednice grada Nova Gradiška,
h) Zajednice tehničke kulture grada Nove Gradiške,
i) Gradskog društva Crvenog križa Nova Gradiška doznačenim od Grada Nove Gradiške,
7. Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Nove Gradiške.

 

Molimo da se odazovete ovom pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon 366 091.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
     Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med., v.r.


Točke:

pdf

Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća

Size: 338.74 KB
Hits: 728
Date added: 06-06-2019
pdf

Amandman i Pitanja za sjednice GV

Size: 33.13 KB
Hits: 781
Date added: 06-06-2019
pdf

1. Aktualni sat

Size: 111.84 KB
Hits: 686
Date added: 06-06-2019
pdf

2.

Size: 16.73 MB
Hits: 1240
Date added: 06-06-2019
pdf

3.

Size: 449.94 KB
Hits: 728
Date added: 06-06-2019
pdf

4.

Size: 279.42 KB
Hits: 784
Date added: 06-06-2019
pdf

5

Size: 15.74 MB
Hits: 1433
Date added: 06-06-2019
pdf

6a

Size: 12.19 MB
Hits: 1362
Date added: 06-06-2019
pdf

6b

Size: 5.23 MB
Hits: 932
Date added: 06-06-2019
pdf

6c

Size: 5.88 MB
Hits: 809
Date added: 06-06-2019
pdf

6d

Size: 4.30 MB
Hits: 910
Date added: 06-06-2019
pdf

6e

Size: 1.25 MB
Hits: 837
Date added: 06-06-2019
pdf

6f

Size: 3.60 MB
Hits: 801
Date added: 06-06-2019
pdf

6g

Size: 6.36 MB
Hits: 830
Date added: 06-06-2019
pdf

6h

Size: 2.99 MB
Hits: 1059
Date added: 06-06-2019
pdf

6i

Size: 3.44 MB
Hits: 890
Date added: 06-06-2019
pdf

7.

Size: 8.83 MB
Hits: 1283
Date added: 06-06-2019
pdf

ZAPISNIK sa 15. sjednice

Size: 341.57 KB
Hits: 1069
Date added: 06-06-2019