10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Gradsko vijeće
P r e d s j e d n i c a
KLASA: 021 – 05/18 – 01/11
URBROJ: 2178/15-01-01-18-1
Nova Gradiška, 11. srpnja 2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NOVE GRADIŠKE
– s v i m a-

 PREDMET:  Gradsko vijeće Grada Nove Gradiške,
                          saziv 10. sjednice za dan 17. srpanj 2018.

 

Na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Grada Nove Gradiške («Novogradiški glasnik», broj 1/18) i članka 81. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške (“Novogradiški glasnik”, broj 1/18)

s a z i v a m

10. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVE GRADIŠKE za dan 17. srpanj 2018. (utorak) koja će se održati u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

 

P o č e t a k    u   10, 00    s a t i.

Za sjednicu predlažem

D N E V N I     R E D

 1. Aktualni sat,
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna grada Nove Gradiške za 2018.,
 3. Prijedlozi I izmjena i dopuna programa na području grada Nove Gradiške za 2018.:
  1. gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  2. osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja,
  3. poticanja razvoja turizma,
  4. razvoja civilnog društva,
  5. organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja,
  6. javnih potreba u području socijalne skrbi,
  7. predškolskog odgoja i obrazovanja,
  8. promicanja kulture,
  9. organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe,
  10. utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
 4. Prijedlog odluke o određivanju i imenovanju Trga 121. brigade HV u gradu Nova Gradiška,
 5. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Nova    Gradiška iz Programa ruralnog razvoja  RH za razdoblje 2014.-2020.,
 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području grada Nove Gradiške.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
         Ljepša Rakas-Vujčić, dr.med.


pdf

POZIV za sjednicu GV

Size: 137.11 KB
Hits: 703
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 1 - Aktualni sat

Size: 58.18 KB
Hits: 628
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 2

Size: 0.99 MB
Hits: 732
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3

Size: 106.39 KB
Hits: 671
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3a

Size: 393.30 KB
Hits: 750
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3b-3i

Size: 106.38 KB
Hits: 598
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3b

Size: 76.49 KB
Hits: 577
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3c

Size: 56.66 KB
Hits: 616
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3d

Size: 70.44 KB
Hits: 649
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3e

Size: 51.63 KB
Hits: 643
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3f

Size: 130.36 KB
Hits: 870
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3g

Size: 49.12 KB
Hits: 579
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3h

Size: 87.45 KB
Hits: 829
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3i

Size: 825.21 KB
Hits: 705
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 3j

Size: 224.51 KB
Hits: 681
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 4

Size: 875.07 KB
Hits: 714
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 5

Size: 3.55 MB
Hits: 844
Date added: 12-07-2018
pdf

Točka 6

Size: 1.06 MB
Hits: 949
Date added: 12-07-2018