8. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA GRAD NOVA GRADIŠKA Gradsko…

GRADSKO VIJEĆE - 7. SJEDNICA

Poziv i dnevni red 1. točka - Aktualni sat 2. točka 3.…

GRADSKO VIJEĆE - 6. SJEDNICA

Poziv i dnevni red Točka 1- Aktualni sat Točka 2 Točka…

Gradsko vijeće - 5. sjednica

Poziv i dnevni red Točka 1-aktualni sat Točka 2 Točka…

Gradsko vijeće - 4. sjednica

Poziv i dnevni red Točka 1 - aktualni sat Točka 2 Točka…

Gradsko vijeće - 3. sjednica

Poziv i dnevni red Točka 1 Točka 2 Točka 3 Točka 4 Točka…

8. Sjednica GV-a

POZIVAktualni sat Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna…

7. Sjednica gradskog vijeća

POZIV1. Aktualni sat2. Nacrt proračuna Grada Nove Gradiške…

6. Sjednica gradskog vijeća

AUDIO ZAPIS 1. DIO AUDIO ZAPIS 2. DIO AUDIO ZAPIS 3. DIOPOZIV1.…

5. Sjednica gradskog vijeća

AUDIO ZAPIS 1. DIO AUDIO ZAPIS 2. DIO AUDIO ZAPIS 3. DIOPOZIV…