UPRAVNI ODJELI

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiška

Ured Grada

Grad Nova Gradiška
Ured Grada
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

v.d. Pročelnik stručne službe Grada
Zlatko Zebić, dipl.iur.,
Telefon: 035/366-082

Upravni odjel za financije

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za financije Grada
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

v.d. Pročelnica
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.
Telefon: 035/366-088

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

v.d. Pročelnik
Goran Tomljanović
, dipl.iur.
Telefon: 035/366-099

Imenik-grada