PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Kontakt podaci službenika za informiranje

Grad Nova Gradiška
Ured za gradsku samoupravu
Trg kralja Tomislava 1

Nela Bednarik
Tel: 035 366 084
Fax: 035 361 679
e-mail nela.bednarik@novagradiska.hr

Radno vrijeme : od ponedjeljka do petka od 9,00 do 14,00 sati

  • Pravilnikom se propisuje korištenje nacionalne otvorene dozvole (OD) za pružanje informacija za ponovnu uporabu odnosno otvorene podatke. Iznimno, moguće je kreirati vlastitu dozvolu odnosno koristiti međunarodne standardne licence. Otvorena dozvola može se preuzeti na http://data.gov.hr/otvorena-dozvola.

fajlovi