Upravni odjel za financije

Upravni odjel za financije

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za financije
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

U Upravnom odjelu za financije obavljaju se odgovarajući upravni i stručni poslovi razreza i prisilne naplate poreza, prireza i drugih prihoda Grada, prati se ostvarenje naplate gradskih prihoda, obavljaju se poslove pripreme, planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna grada, izrađuju završni račun proračuna, te obavljaju poslovi računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja.
U upravnom odjelu za financije obavljaju se i poslovi upravljanja javnim izdacima i raspolaganja novčanim sredstvima kroz gradsku riznicu, te poslovi unutrašnje financijske kontrole, računovodstvene kontrole i revizije.

v.d. Pročelnice upravnog odjela za financije
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.
Telefon: 035/366-088

Poslovi u Upravnom odjelu za financije obavljaju se u:
1. Odsjeku za proračun i računovodstvo
2. Odsjeku kontrole
3. Odsjeku javne nabave


Odsjek za proračun i računovodstvo

Računovodstveni referent – konter
Vesna Bikić
Telefon: 035/366-072

Računovodstveni referent –knjigovođa
Snježana Ruškan
Telefon: 035/366-072

Računovodstveni referent – blagajnik
Darija Švaić
Telefon: 035/366-071


Odsjek kontrole

Voditeljica odsjeka kontrole
Ana Aberle Brčić, mag. oec
Telefon: 035/366-073


Odsjek javne nabave

Voditeljica odsjeka javne nabave
Ivana Kulić, mag.iur.
Telefon: 035/366-089

Viši referent za poslove nabave
Stanka Lucić, bacc.admin.publ.
Telefon: 035/366-091