Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Grad Nova Gradiška
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Trg kralja Tomislava 1
35400 Nova Gradiška, pp 98

Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, obavljanje komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovo održavanje, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih.

v.d. Pročelnika odjela za komunalne djelatnosti
Goran Tomljanović, dipl.iur.
T: 035/366-078
Email: goran.tomljanovic@novagradiska.hr

Za obavljanje poslova u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti ustrojavaju se slijedeći odsjeci:
1. Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva
2. Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom
3. Odsjek za gospodarstvo, razvoj i EU fondove
4. Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

i Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina


Odsjek za poslove komunalnog gospodarstva

Voditelj Odsjeka za poslove komunalnog gospodarstva
Mate Križić, dipl.iur.
Telefon: 035/366-081
email: mate.krizic@novagradiska.hr

Stručni suradnik za razrez i naplatu javnih davanja
Mirela Medunić, oec.
E-mail: mirela.medunic@novagradiska.hr
Telefon: 035/366-096

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Željka Špehar
E-mail: zeljka.spehar@novagradiska.hr
Telefon: 035/366-076

Referent za razrez i naplatu javnih davanja
Štefica Tomašević
Telefon: 035/366-076
E-mail: stefica.tomasevic@novagradiska.hr


Odsjek za graditeljstvo i upravljanje imovinom

Voditelj odsjeka za graditeljstvo i upravljanje imovinom
Tomislav Sigurnjak, dipl.ing.geod.
Telefon: 035/366-097
E-mail: tomislav.sigurnjak@novagradiska.hr

Viši stručni suradnik za građevinske investicije
Ivona Duždagić, mag.ing.aedif.
Telefon: 035/366-093
E-mail: ivona.duzdagic@novagradiska.hr

Referent za upravljanje imovinom grada
Željka Vojnić
Telefon: 035/366-098
Fax: 035/361-184
E-mail: zeljka.vojnic@novagradiska.hr


Odsjek za gospodarstvo, razvoj i EU fondove

Voditelj odsjeka za gospodarstvo, razvoj i EU fondove
Jasna Lasović, dipl.ing.poljop.
Tel: 035/366-095
Email: jasna.lasovic@novagradiska.hr

Viši stručni suradnik za razvoj i EU fondove
Gordana Šimić, univ.spec.oec.
Tel: 091/361-0127
Email: gordana.simic@novagradiska.hr


Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Andrea Štengl, dipl.ing.arh.
Tel: 035/366-094
Email: andrea.stengl@novagradiska.hr

Viši referent za razrez komunalnog doprinosa i poslove legalizacije
Dubravko Arić, ing.prom.
Tel: 035/366-093
Email: dubravko.aric@novagradiska.hr

Viši referent – komunalni redar
Manuela Stipetić, dipl.oec.
Tel: 035/366-092
Email: manuela.stipetic@novagradiska.hr


Pododsjek za gradnju i održavanje komunalnih građevina

Voditelj pododsjeka za gradnju i održavanje komunalnih građevina
Stjepan Posavčević, ing.građ.
Telefon: 035/366-079
E-mail: stjepan.posavcevic@novagradiska.hr

Referent za održavanje komunalne infrastrukture
Dušan Nogić
Telefon: 035/366-092
E-mail: dusan.nogic@novagradiska.hr