PRŠI

pdf

Odluka-o-započinjanju-projekta

Size: 58.44 KB
Hits: 583
Date added: 09 - 05 - 2018
pdf

Odluka-o-započinjajnu-postupka-ocjene

Size: 185.34 KB
Hits: 528
Date added: 09 - 05 - 2018
pdf

Odluka-PRŠI

Size: 4.60 MB
Hits: 617
Date added: 09 - 05 - 2018
pdf

Izvješće-o-provedenom-postupku-javne-rasprave-Nova-Gradiška

Size: 325.01 KB
Hits: 538
Date added: 09 - 05 - 2018
doc

4.-Obrazac-za-sudjelovanje-u-javnoj-raspravi (1)

Size: 36.00 KB
Hits: 134
Date added: 09 - 05 - 2018
xlsx

3.-Prilog-3-nacrta-PRŠI (1)

Size: 889.37 KB
Hits: 179
Date added: 09 - 05 - 2018
pdf

2.-Nacrt-PRŠI (1)

Size: 3.10 MB
Hits: 617
Date added: 09 - 05 - 2018