Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške za 2023. godinu

© 2022. Grad Nova Gradiška | Sva prava zadržana | Developed by mediain.hr |