ZAHTJEV ZA PROPUSNICU

RB  RAZLOZI za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta IZDAVATELJI PROPUSNICE
1.Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područjaodgovorne osobe u pravnoj osobi / poslodavac
2.Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnima za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službeodgovorne osobe u pravnoj osobi / poslodavac
3.Izvješćivanje javnostiodgovorne osobe u pravnoj osobi / poslodavac
4.Stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrbizabrani liječnik obiteljske medicine
5.Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepštinanadležni stožeri civilne zaštite
6.Putovanje na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kućeodgovorne osobe u pravnoj osobi / poslodavac
7.Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19odgovorne osobe u pravnoj osobi / poslodavac

Temeljem članka II. i III. Odluke o zabrani napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka, koja je stupila na snagu dana 23. ožujka 2020.,

Molim da mi se izda propusnica iz gornje točke pod rednim brojem 5: