Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene usluga dječjeg vrtića

SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA   Odlukom…

PRAVO NA POMOĆ ZA NABAVU OPREME ZA NOVOROĐENO DIJETE ZA 2018. GODINU („Novogradiški glasnik“, br. 1/2018)

Članak 1. Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja…

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA   Sukladno…